Firma

Bufete Marroquin, nascut l’any 1950, porta 65 anys dedicat al lliure exercici de l’advocacia amb vocació de despatx generalista. El seu principal àmbit d’actuació és Dret Civil i Mercantil, així com els vessants processals d’ambdues branques jurídiques. És un despatx professional essencialment pragmàtic, sempre al servei del client i de la millor i més ràpida solució del problema. Hem mantingut des de sempre una filosofia de treball que ens identifica i distingeix, concretada en la prestació de serveis jurídics integrals que es basen en tres pilars fonamentals: la qualitat tècnica, el compromís d’una abnegada dedicació al servei del client i el desenvolupament d’una pràctica professional honesta i transparent.
Com a llibre d’estil ens imposem una determinada conducta professional. Tanmateix, practiquem l’advocacia amb lleialtat a principis que constitueixen autèntics lemes del nostre quefer diari. Som, per sobre de tot, una forma de treballar.

La nostra filosofia de treball es resumeix en les següents característiques principals:

Despatx de clients i no d'assumptes
Som un despatx que busca atendre qualsevol problema jurídic que se li plantegi al client, actuant com un advocat de capçalera. Cuidem el tracte personalitzat i davant qualsevol problema, ja sigui en l’activitat empresarial o personal, posem els nostres recursos a la disposició del client per orientar-lo i buscar la solució més adequada.
Som multidisciplinaris
Com a despatx generalista, ens organitzem en diferents Seccions professionals especialitzades per donar ràpida resposta davant qualsevol problema o situació en que el client pugui precisar de l’assessorament d’un advocat, en qualsevol branca del Dret.
Compromesos amb la màxima qualitat tècnica
Com a característica essencial, l’equip de Bufete Marroquín s’autoexigeix un constant rigor i cura en mantenir un alt nivell de qualitat tècnica, cuidant la formació, l’estudi i la recerca.
Garantim dedicació, treball i rapidesa de resposta
El nostre despatx es troba compromès amb l’esforç i amb la màxima dedicació al treball per oferir la més ràpida resposta professional.
Exercim amb transparència deontològica i noblesa professional
Juguem net. Inculquem en els nostres cooperadors i col·laboradors un exercici honorable de l’advocacia, en la qual predomina la cortesia i la noblesa professional, sense detriment de la salvaguarda dels interessos del client. Volem comunicar confiança als clients i respecte als contraris.
Compromesos amb la transparència i informació al client
Mantenim un contacte constant i personalitzat amb el client, donant màxima informació i garantint total transparència. El client ha de sentir-se atès, sent el seu cas seguit en tot moment pel professional al qual li ha estat assignat, fins a assolir una solució definitiva.

 

 

IMG_1904_despatx

Bufete Marroquín presta serveis d’assessorament jurídic en l’àmbit territorial d’Espanya i té establerts diferents convenis de corresponsalia amb Bufets i professionals del Dret establerts en les més importants i estratègiques ciutats europees i d’’àmbit internacional, la qual cosa ens permet posar a la disposició del client una organització adequada per donar resposta a tots conflictes que se li puguin plantejar. A més, Bufete Marroquin pertany a una organització de recobrament internacional INTERNATIONAL ADVISERS.
Avís Legal, Política de privacitat, Política de cookies - © Copyright - Bufete Marroquín 2020